Producenci
Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@rafa-shop.plSklep ustosunkowuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Sklep nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

4.W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. Jeżeli reklamacja towaru jest niezasadna, kosztem dostawy obciążony jest Klient.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

Prawo odstąpienia od umowy / zwroty

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy wysłać oświadczenie (załącznik 1) o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość wraz
z Towarem w terminie 14 dni od odbioru Towaru na adres: RaFa Shop Faustyna Kwaśkiewicz, ul. Saska 8/108, 03-968 Warszawa.

3. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Najlepiej odesłać produkt w pudełku, w którym zamówienie zostało wysłane, ale nie jest to niezbędne - ważne żeby produkt nie zdeformował się w trakcie transportu. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności zostanie dokonany takim samym sposobem płatności w jaki otrzymaliśmy zapłatę. Sklep może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w §6 punktach 2 i 3, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty. Towar odsyłany jest na koszt Klienta.

 

 

Załącznik nr 1

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy *

 

 

Adresat (Sprzedawca)

RaFa Shop Faustyna Kwaśkiewicz

ul. Saska 8/108

03-968 Warszawa

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży, następujących rzeczy: .............………......................................

 

................................................................................................................……………………………....................................

 

Numer zamówienia: ...................................................................................................................................................................
Data zawarcia umowy: .............................................................................................................................................................. 
Imię i nazwisko konsumenta: .................................................................................................................................................... 
Adres konsumenta: ..................................................................................................................................................................... 
Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr ......................................................…….........................................

 

................................................................................................................……………………………........................................

 

 

 

Data .............................................................

 

 

……………………………………………….

 

Podpis

 

 

* Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony